• Gestió, coordinació i seguiment del servei d’informació de l’Ateneu de l’Ajuntament de Rubí.