• Coordinació i dinamització del professorat que portava a terme les activitats.
  • Organització i gestió de les aules d’informàtica.