• Suport tècnic en el disseny d’accions de dinamització cultural per al col·lectiu d’infants i joves de l’Ajuntament de Cardedeu i la coordinació amb els centres d’ensenyament secundari d’ aquesta població.