• Gestió i dinamització de les activitats de memòria organitzades per al Grup de Dones del barri de Santa Eulàlia de Barcelona.