• Gestió del Front Office del Caixa Fòrum Palma, servei responsable de donar la benvinguda, orientar, informar i ajudar al visitant, d’aquest servei es desprenen funcions com ara la informació i atenció al visitant, el control de l’agenda de reserves d’activitats escolars i visites guiades, la gestió d’entrades i la venda activa i creuada d’activitats.