Gestió de  xerrades per a grups de mares i pares de les Ampes d’escoles de primària de Catalunya, en aquestes xerrades es donen recursos, consells i suport per a la tasca educativa diària del pares i mares als seus fills i filles.